کلیدواژه‌ها = توسعه ارتباطات و تعاملات بین فرهنگی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش رسانه ملی در توسعه ارتباطات بین فرهنگی در میان اقوام ایرانی از دیدگاه صاحب نظران

دوره 6، شماره 2(پیاپی 13)، تابستان 1390، صفحه 241-275

سید علی رحمانزاده؛ زهرا غفاری معین