کلیدواژه‌ها = موسیقی رپ
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل محتوای گفتمان رایج موسیقی سنتی و موسیقی رپ

دوره 10، شماره 3(پیاپی30)، پاییز 1394، صفحه 63-69

زهرا اکبری؛ بیتا شاه منصوری؛ بی بی سادات میراسماعیلی


2. تحلیل محتوای پیام های مستتر در رپ اجتماعی فارسی

دوره 6، شماره 1(پیاپی 12)، بهار 1390، صفحه 83-100

فلورا فروغیان؛ علی دلاور