کلیدواژه‌ها = خبرگزاری
تعداد مقالات: 2
1. منابع کسب خبر اصحاب رسانه و میزان اعتماد به این منابع

دوره 12، شماره 1(پیاپی36,37)، پاییز 1396، صفحه 37-50

روح اله احمدزاده کرمانی؛ سمیه داوری کیش باستانی


2. بررسی وضعیت و کارکرد خبرگزاری های ایران

دوره 5، شماره 4(پیاپی 11)، زمستان 1389، صفحه 51-67

فیروز دیندار فرکوش؛ فرنوش صمیمی