کلیدواژه‌ها = پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وضعیت و کارکرد خبرگزاری های ایران

دوره 5، شماره 4(پیاپی 11)، زمستان 1389، صفحه 51-67

فیروز دیندار فرکوش؛ فرنوش صمیمی