کلیدواژه‌ها = مشارکت
تعداد مقالات: 5
2. نقش فناوری های نوین ارتباطی بر درگیرشدگی مدنی شهروندان شهر اردبیل

دوره 13، شماره 2(پیاپی41)، تابستان 1397، صفحه 103-113

سید رحیم سعیدی؛ علی جعفری


3. نقش رسانه‌ها در افزایش مشارکت مردمی‌در مدیریت شهری (مطالعه موردی: منطقه 4 شهر تهران)

دوره 12، شماره 1(پیاپی36,37)، پاییز 1396، صفحه 77-89

حسین مجتبی زاده خاقانی؛ مجتبی رحمتی؛ لطیفه گودرزی


4. بررسی رابطه استفاده از اخبار ساعت 21 شبکه یک سیما و مشارکت سیاسی (موردمطالعه دانشجویان دانشگاه تهران شرق)

دوره 8، شماره 1(پیاپی 20)، بهار 1392، صفحه 111-139

فیروز دیندار فرکوش؛ سید وحید جهانبازی گوجانی؛ طیبه جهانبازی گوجانی؛ روح الله احمدزاده کرمانی؛ نادر صادقی لواسانی؛ حسن نظری گلدرق


5. نقش اینترنت در توسعه سیاسی

دوره 7، شماره 4(پیاپی 19)، زمستان 1391، صفحه 9-17

سید وحید عقیلی؛ علی جعفری