کلیدواژه‌ها = فیس‌بوک
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تاثیر تکنولوژی‌های جدید ارتباطی بر مخاطبان نمونه موردی: (شبکه‌های اجتماعی فیس‌بوک و توییتر)

دوره 10، شماره 1(پیاپی 28)، بهار 1394، صفحه 25-36

محمد سلطانی فر؛ جهانگیر بخشی؛ علیرضا حسنی خلیلی


2. بررسی میزان تأثیر فیس‌بوک بر بیداری اسلامی و جنبش مردم مصر

دوره 9، شماره 4(پیاپی 27)، زمستان 1393، صفحه 37-54

روح الله احمدزاده کرمانی؛ امیرمسعود سیدآقایی


3. بررسی شیوه‌های بازنمایی قومیت‌های ایرانی در شبکه‌های اجتماعی مجازی

دوره 9، شماره 4(پیاپی 27)، زمستان 1393، صفحه 89-106

حمیده گوهری؛ بهاره بخشی؛ سید حمید رضوی