کلیدواژه‌ها = رسانه‌های اجتماعی
تعداد مقالات: 4
2. چند صفحه نمایشی شدن مصرف رسانه‌ای و استراتژی‌های پیش رو

دوره 11، شماره 1(پیاپی32,33)، تابستان 1395، صفحه 59-69

امید جهانشاهی؛ وحید آقامحسنی


3. نقش رسانه‌های اجتماعی در بازاریابی و تأثیر بر ساختار سازمانی

دوره 10، شماره 1(پیاپی 28)، بهار 1394، صفحه 127-143

سید عبدالله سجادی جاغرق؛ علیرضا قرائتی؛ مجید حیدری