کلیدواژه‌ها = هنجارها
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی موانع فرهنگی توسعه علمی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

دوره 13، شماره 3(پیاپی42)، پاییز 1397، صفحه 91-109

عباس قائدامینی هارونی؛ نازنین صادق زاده؛ حسین جعفری چالشتری؛ مجید ماهرانی برزانی


2. بررسی نقش تلویزیون در تحکیم ارزش‌های ادبیات کودکان و نوجوانان

دوره 10، شماره 2(پیاپی 29)، تابستان 1394، صفحه 37-52

هما درودی؛ نادیا رمضانی