کلیدواژه‌ها = قطب خبری
تعداد مقالات: 2
1. الگوی مطلوب مدیریت خبر در خبرگزاری فارس ,چگونه به قطب خبری تبدیل شویم

دوره 12، شماره 3(پیاپی39)، زمستان 1396، صفحه 99-116

مرتضی قمری وفا؛ طاهر روشندل اربطانی


2. الگوی مطلوب مدیریت خبر در خبرگزاری فارس؛ چگونه به قطب خبری تبدیل شویم

دوره 12، شماره 2(پیاپی38)، پاییز 1396، صفحه 99-116

طاهر روشندل اربطانی؛ مرتضی قمری وفا