کلیدواژه‌ها = الگوی مدیریت خبر خبرگزاری فارس
تعداد مقالات: 1
1. الگوی مطلوب مدیریت خبر در خبرگزاری فارس؛ چگونه به قطب خبری تبدیل شویم

دوره 12، شماره 2(پیاپی38)، پاییز 1396، صفحه 99-116

طاهر روشندل اربطانی؛ مرتضی قمری وفا