کلیدواژه‌ها = ارزش‌های دینی
تعداد مقالات: 2
1. نقش رسانه ملی در شکل‌گیری افکار عمومی نسبت به ارزش‌های دینی

دوره 12، شماره 2(پیاپی38)، پاییز 1396، صفحه 117-135

سینا تفنگ‌چی؛ رنگین نگار کرم زاده


2. نقش رسانه ملی در شکل گیری افکار عمومی نسبت به ارزش‌های دینی

دوره 12، شماره 2(پیاپی38)، پاییز 1396، صفحه 117-135

رنگین نگار کرم زاده؛ سینا تفنگ‌چی