کلیدواژه‌ها = پارادایم ترنس مدرنیسم
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل گفتمان انتقادی فیلم مرد پولادین با تکیه بر مباحث متافیزیکی پاردایم ترنس مدرنیسم

دوره 13، شماره 1(پیاپی40)، بهار 1397، صفحه 133-149

مهدی یعقوبی؛ علی اکبر فرهنگی؛ سید جمال الدین طبیبی