کلیدواژه‌ها = باورها
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی موانع فرهنگی توسعه علمی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

دوره 13، شماره 3(پیاپی42)، پاییز 1397، صفحه 91-109

عباس قائدامینی هارونی؛ نازنین صادق زاده؛ حسین جعفری چالشتری؛ مجید ماهرانی برزانی