کلیدواژه‌ها = صنایع خلاق
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر قصد کارآفرینانه

دوره 15، شماره 1(پیاپی48)، بهار 1399، صفحه 111-124

آیدین سلام زاده؛ مهدی تاج پور؛ الهه حسینی