کلیدواژه‌ها = "اقتصاد رسانه"
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل تقاضای شبکه های اجتماعی در ارتباطات میان فردی کاربران ایرانی

دوره 14، شماره 3(پیاپی46)، پاییز 1398، صفحه 24-40

احمد قیومی؛ علی اکبر فرهنگی؛ حمیدرضا حسینی دانا