کلیدواژه‌ها = دیپلماسی"
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی عوامل مؤثر بر دیپلماسی فرهنگی در سینمای ایران

دوره 14، شماره 3(پیاپی46)، پاییز 1398، صفحه 57-76

حبیب شیخی؛ محمد سلطانی فر؛ افسانه مظفری