کلیدواژه‌ها = کانال‌های خبری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر در شهرت رسانه‌ای کانال‌های خبری در پیام‌رسان‌ها

دوره 15، شماره 1(پیاپی48)، بهار 1399، صفحه 7-22

پریسا نظامی؛ سید مهدی شریفی؛ عباس نرگسیان؛ مهران رضوانی