تعداد مقالات: 355
1. بررسی اسناد یونسکو در رابطه با جامعه اطلاعاتی (wsis) و آزادی اطلاعات

دوره 8، شماره 4(پیاپی 23)، زمستان 1392، صفحه 9-22

بی بی سادات میراسماعیلی؛ فائزه سادات مالکی


2. نقش مطبوعات در ترویج فرهنگ کارآفرینی

دوره 8، شماره 3(پیاپی 22)، پاییز 1392، صفحه 9-26

حمیدرضا حسینی دانا؛ بی بی سادات میراسماعیلی؛ امین بلندهمت


4. نقش رسانه ها برفرهنگ سازی

دوره 8، شماره 1(پیاپی 20)، بهار 1392، صفحه 9-35

حسن گیوریان؛ معصومه ذاکری


5. نقش اینترنت در توسعه سیاسی

دوره 7، شماره 4(پیاپی 19)، زمستان 1391، صفحه 9-17

سید وحید عقیلی؛ علی جعفری


6. هویت ملی در عصر جهانی شدن

دوره 7، شماره 3(پیاپی 18)، پاییز 1391، صفحه 9-16

سمیه تاجیک اسماعیلی


8. لزوم ایجاد نظام اخلاق حرفه ای در تبلیغات بازرگانی

دوره 7، شماره 1(پیاپی 16)، بهار 1391، صفحه 9-22

علی اکبر فرهنگی؛ بیتا شاه منصوری


9. تبیین مدل فضای اجتماعی در توسعه مطبوعات محلی : مطبوعات محلی استان یزد

دوره 6، شماره 4(پیاپی 15)، زمستان 1390، صفحه 9-25

مهرداد نوابخش؛ علی محمد مزیدی


10. بررسی تاثیر تماشای سریال های ماهواره ای بر سبک زندگی بانوان دانشجو

دوره 6، شماره 3(پیاپی 14)، پاییز 1390، صفحه 9-24

سیدعلی رحمانزاده؛ زهره طهماسبی


11. روش شناسی دانش ارتباطات؛ درآمدی بر روش شناسی اسلامی

دوره 6، شماره 2(پیاپی 13)، تابستان 1390، صفحه 9-25

سید وحید عقیلی؛ عبدالحسین خسروپناه؛ امین طیب طاهر


12. ارتباط از نگاه مولوی – خودشناسی حلقه گمشده ارتباطات

دوره 6، شماره 1(پیاپی 12)، بهار 1390، صفحه 9-26

زینب محمودیان؛ علی اکبر فرهنگی؛ سید وحید عقیلی


14. ارزیابی عناصر ساختاری معماری در انتقال پیام های مذهبی به مخاطب

دوره 9، شماره 1(پیاپی 24)، بهار 1393، صفحه 1-9

ماندانا صنیعی؛ علی دلاور


15. بررسی میزان رضامندی مخاطبان از عملکرد روزنامه های ایران و همشهری

دوره 9، شماره 2(پیاپی 25)، تابستان 1393، صفحه 9-18

فیروز دیندار فرکوش


16. نقش رسانه ها در تبیین هویت ایرانی

دوره 5، شماره 1 (پیاپی 8)، بهار 1389، صفحه 1-16

سید محمد دادگران؛ خدیجه ططری


17. بررسی میزان استفاده از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی در دستگاه‌های اجرایی شهرستان دماوند

دوره 9، شماره 3(پیاپی 26)، پاییز 1393، صفحه 9-18

بهاره بخشی؛ صدیقه ببران؛ مریم طاهریان


18. مقایسه عوامل مؤثر برنگرش دانش‌آموزان در ورود باستان‌شناسی به محتوای درسی مدارس هوشمند و عادی شهر خرم‌آباد

دوره 9، شماره 4(پیاپی 27)، زمستان 1393، صفحه 9-26

کریم حاجی زاده؛ مهتاب اسلامی نسب؛ مهتاب دادخواه؛ مریم شاداب فر


19. تاثیر ویژگی‌های روان‌شناختی در شکل‌گیری استرس تکنولوژی مورد مطالعه: کاربران گوشی‌های هوشمند

دوره 10، شماره 1(پیاپی 28)، بهار 1394، صفحه 9-26

حامد دهقانان؛ محمد مهدی احمدی؛ ابوالفضل علیزاده


21. بررسی تأثیر نقش فرهنگی سینمای ایران بر پایبندی ارزش‌های اخلاقی جوانان (مطالعه موردی: تهران منطقه 5)

دوره 10، شماره 3(پیاپی30)، پاییز 1394، صفحه 7-20

سید محمد دادگران؛ مهسا زندی؛ مریم امیری


22. رسانه‌ها و مسأله هویت جنسیتی بازنمایی شده (رهیافتی تحلیلی به مناقشه تاریخی نقش رسانه‌ها در بازتولید و ترویج نابرابری جنسیتی)

دوره 10، شماره 4(پیاپی31)، زمستان 1394، صفحه 7-18

ثریا احمدی؛ سید وحید عقیلی؛ سید محمد مهدی زاده؛ افسانه مظفری


23. نقش تلگرام در شکل‌گیری روابط اجتماعی نوجوانان دبیرستانی منطقه 1 و 18 تهران

دوره 11، شماره 1(پیاپی32,33)، تابستان 1395، صفحه 7-16

مژده ابراهیمی؛ نسیم مجیدی قهرودی؛ علی جعفری


24. نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی به عنوان یک رسانه در ایجاد ارزش ویژه برند

دوره 11، شماره 2(پیاپی34,35)، زمستان 1395، صفحه 7-19

بابک فربودنیا؛ علی اکبر فرهنگی؛ محمد سلطانی فر


25. نقش رسانۀ ملی در تغییر فرهنگ کارآفرینی در ایران امروز

دوره 12، شماره 1(پیاپی36,37)، پاییز 1396، صفحه 7-20

علی اصغر رحمتی؛ علی اکبر فرهنگی