ارائه راهکارهای اجرایی برای عوامل اعتمادساز در اخبار سیمای جمهوری اسلامی ایران از منظر استادان، مدیران و خبرنگاران رسانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 صدا و سیما

2 هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما

چکیده

هدف اصلی این پژوهش ارائه راهکارهای اجرایی به عوامل اعتماد ساز در اخبار سیما به منظور افزایش اعتماد مخاطبان است. برای این منظور پژوهشگران ضمن مطالعه حوزه‌های مرتبط به یک دیدگاه کلی نسبت به موضوع پژوهش دست یافتند. در ادامه برای پاسخ به سؤال اصلی پژوهش با 15 نفر از خبرگان حوزه خبر و رسانه مصاحبه به‌ صورت عمیق به عمل آمد که درنتیجه آن، 8 عامل اصلی اعتماد ساز شناسایی و در دو حوزه محتوایی- ساختاری و شکلی طبقه‌بندی شد. در حوزه محتوایی و ساختاری می‌توان به «‌سرعت»، «دقت»، «صحت»، «بی‌طرفی»، «جامعیت»، «توجه به نیاز مخاطب» و «مدیریت و مالکیت» اشاره کرد که خود منجر به استخراج 43 راهکار اجرایی شد .ازجمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به مانیتورینگ شبکه‌های اجتماعی، استفاده از جامعه شناسان مطرح در اتاق فکر رسانه ملی، نقد درونی از خود، پرداخت به حقیقت به‌جای واقعیت، کاهش خطوط قرمز سازمان و نیازسنجی مخاطب بر اساس ارزش‌های خبری اشاره کرد. در حوزه عوامل شکلی نیز 12 راهکار اجرایی حاصل شد که ازجمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به استفاده از گوینده‌های شبکه‌های استانی به‌صورت متناوب دراخباربخش‌های خبری سراسری، تقلیدی عمل نکردن، استفاده از نیروهای خلاق و نوآور، باز بودن فضای خلاقیت و نوآوری و آزادی گویندگان در ارتباطات غیرکلامی اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها