نمایه نویسندگان

آ

 • آذربرزین، الهام ارائه الگو در استفاده از رسم الخط فارسی در طراحی رابط کاربری بازی های موبایلی [دوره 14، شماره 1(پیاپی44)، 1398، صفحه 7-21]
 • آزاد، ناصر آسیب‌شناسی صنعت مطبوعات کشور با هدف ارائه الگوی تحولی [دوره 14، شماره 1(پیاپی44)، 1398، صفحه 87-106]
 • آل قیس، علیرضا تبیین ارتباط میان اقناع رسانه ای شبکه های اجتماعی و سبک زندگی – مورد کاوی تلگرام [دوره 14، شماره 4(پیاپی47)، 1398، صفحه 113-129]
 • آهنگران، محمد رسول احکام رسانه از منظر فقه شیعه [دوره 14، شماره 2(پیاپی45)، 1398، صفحه 7-21]

ا

 • امیری، جهاندار راهکارهای افزایش سواد رسانه ای و اطلاعاتی معلمان [دوره 14، شماره 3(پیاپی46)، 1398، صفحه 7-22]

ب

 • بابایی مبارکه، معصومه تحلیل مولفه های انگیزه دیدن برنامه های ورزشی از طریق رسانه های دیجیتال آنلاین [دوره 14، شماره 4(پیاپی47)، 1398، صفحه 71-84]
 • باقرپور، پیمان ارائه راهکارهای اجرایی برای عوامل اعتمادساز در اخبار سیمای جمهوری اسلامی ایران از منظر استادان، مدیران و خبرنگاران رسانه [دوره 14، شماره 3(پیاپی46)، 1398، صفحه 77-98]
 • بخشی، جهانگیر نقش حقوق مالکیت معنوی در شبکه های اجتماعی [دوره 14، شماره 2(پیاپی45)، 1398، صفحه 35-46]
 • بخشی، مهدیه بررسی تأثیر کنش گفتاری بر تجربه ارتباطی در میان کاربران اینستاگرام [دوره 14، شماره 3(پیاپی46)، 1398، صفحه 99-109]
 • بدیع زاده، علی توسعه کارآفرینی رسانه ای سازمانی با استفاده از درگیرسازی مخاطب در پلتفرمهای اجتماعی [دوره 14، شماره 1(پیاپی44)، 1398، صفحه 59-69]
 • بصیریان جهرمی، حسین مقابله با تاکتیک عملیات روانی ایجاد تفرقه مذهبی و الزامات سیاستگذاری رسانه ای (مطالعه موردی: خبرگزاری تقریب، تسنیم و ایکنا) [دوره 14، شماره 4(پیاپی47)، 1398، صفحه 23-32]
 • بنی هاشمی، سید محسن تاثیر سواد رسانه ای بر سرمایه فرهنگی مطالعه موردی موسسات فرهنگی قرآنی اصفهان [دوره 14، شماره 3(پیاپی46)، 1398، صفحه 127-139]

ت

 • تربتی، سروناز بررسی تأثیر کنش گفتاری بر تجربه ارتباطی در میان کاربران اینستاگرام [دوره 14، شماره 3(پیاپی46)، 1398، صفحه 99-109]
 • ترزمی نژاد، سپیده عوامل موثر در توسعه ارتباطات شبکه ای سازمانی به منظور تدوین یک الگو (در بین کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه علمی – کاربردی تهران) [دوره 14، شماره 4(پیاپی47)، 1398، صفحه 7-22]

ج

 • جعفری، صابر اعتماد و رسانه: عوامل موثر بر اعتماد به رسانه های خبری برون مرزی BBC و VOA فارسی با رویکرد تطبیقی (مورد مطالعه: شهروندان شهر تبریز) [دوره 14، شماره 1(پیاپی44)، 1398، صفحه 71-86]
 • جعفری، علی رابطه استفاده از بازیهای رایانه ای با پرخاشگـری در میان کودکان (مورد مطالعه: کودکان 8 تا 12 سال شهر اردبیل) [دوره 14، شماره 2(پیاپی45)، 1398، صفحه 23-33]
 • جعفری، علی آسیب شناسی برنامه رادیویی سلام ساوالان از دیدگاه مخاطبان [دوره 14، شماره 4(پیاپی47)، 1398، صفحه 33-49]

ح

 • حایک، مریم الگوسازی فرهنگی در برنامه های گفت و گو محور (نمونه موردی: برنامه زنده رود شبکه اصفهان) [دوره 14، شماره 1(پیاپی44)، 1398، صفحه 127-143]
 • حسینی دانا، حمیدرضا طراحی مدل تقاضای شبکه های اجتماعی در ارتباطات میان فردی کاربران ایرانی [دوره 14، شماره 3(پیاپی46)، 1398، صفحه 24-40]

خ

 • خدایاری، عباس تحلیل مولفه های انگیزه دیدن برنامه های ورزشی از طریق رسانه های دیجیتال آنلاین [دوره 14، شماره 4(پیاپی47)، 1398، صفحه 71-84]
 • خرازی آذر، زهرا مدیریت جریان سازی خبری در روابط عمومی سازمان های دولتی [دوره 14، شماره 1(پیاپی44)، 1398، صفحه 23-37]
 • خلفی، امیر توسعه کارآفرینی رسانه ای سازمانی با استفاده از درگیرسازی مخاطب در پلتفرمهای اجتماعی [دوره 14، شماره 1(پیاپی44)، 1398، صفحه 59-69]
 • خواجه ئیان، داتیس توسعه کارآفرینی رسانه ای سازمانی با استفاده از درگیرسازی مخاطب در پلتفرمهای اجتماعی [دوره 14، شماره 1(پیاپی44)، 1398، صفحه 59-69]

د

 • دادگران، سیدمحمد تبیین ارتباط میان اقناع رسانه ای شبکه های اجتماعی و سبک زندگی – مورد کاوی تلگرام [دوره 14، شماره 4(پیاپی47)، 1398، صفحه 113-129]
 • دلاور، علی عوامل موثر در توسعه ارتباطات شبکه ای سازمانی به منظور تدوین یک الگو (در بین کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه علمی – کاربردی تهران) [دوره 14، شماره 4(پیاپی47)، 1398، صفحه 7-22]
 • دهداری، طاهره پرخاشگری در کاربران نوجوان بازیهای رایانهای خشن از دیدگاه والدین: تاثیر آموزش سواد رسانهای1391 [دوره 14، شماره 2(پیاپی45)، 1398، صفحه 107-125]

ر

 • رحیمی، طاهره پرخاشگری در کاربران نوجوان بازیهای رایانهای خشن از دیدگاه والدین: تاثیر آموزش سواد رسانهای1391 [دوره 14، شماره 2(پیاپی45)، 1398، صفحه 107-125]
 • رزمجو، علی‌اکبر مقایسه گفتمان خبری صدای آمریکا و بی‌بی‌سی فارسی درباره پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری [دوره 14، شماره 1(پیاپی44)، 1398، صفحه 39-57]
 • رسولی، محمد رضا تبیین ارتباط میان اقناع رسانه ای شبکه های اجتماعی و سبک زندگی – مورد کاوی تلگرام [دوره 14، شماره 4(پیاپی47)، 1398، صفحه 113-129]
 • روشندل اربطانی، طاهر آسیب‌شناسی صنعت مطبوعات کشور با هدف ارائه الگوی تحولی [دوره 14، شماره 1(پیاپی44)، 1398، صفحه 87-106]

ز

 • زابلی زاده، اردشیر راهکارهای افزایش سواد رسانه ای و اطلاعاتی معلمان [دوره 14، شماره 3(پیاپی46)، 1398، صفحه 7-22]
 • زارعی، علی تحلیل مولفه های انگیزه دیدن برنامه های ورزشی از طریق رسانه های دیجیتال آنلاین [دوره 14، شماره 4(پیاپی47)، 1398، صفحه 71-84]

س

 • ساکی، امیر بررسی نقش شبکه استانی آفتاب در افزایش سرمایه اجتماعی در بین کارگران شهر اراک [دوره 14، شماره 2(پیاپی45)، 1398، صفحه 127-152]
 • ساکی، امیر تأثیر برنامه های ماهواره بر سبک زندگی مردم استان مرکزی (شهر اراک) [دوره 14، شماره 4(پیاپی47)، 1398، صفحه 85-111]
 • سپهری، محمدباقر بازنمایی آسیب های اجتماعی در سریال های تلویزیونی (تحلیل محتوای سریال های شبکه سبلان اردبیل در طی سالهای 95-1385) [دوره 14، شماره 4(پیاپی47)، 1398، صفحه 131-145]
 • سرابی، سعید ارائه راهکارهای اجرایی برای عوامل اعتمادساز در اخبار سیمای جمهوری اسلامی ایران از منظر استادان، مدیران و خبرنگاران رسانه [دوره 14، شماره 3(پیاپی46)، 1398، صفحه 77-98]
 • سلطانی فر، محمد شناسایی عوامل مؤثر بر دیپلماسی فرهنگی در سینمای ایران [دوره 14، شماره 3(پیاپی46)، 1398، صفحه 57-76]

ش

 • شجاعی، ثاراله پرخاشگری در کاربران نوجوان بازیهای رایانهای خشن از دیدگاه والدین: تاثیر آموزش سواد رسانهای1391 [دوره 14، شماره 2(پیاپی45)، 1398، صفحه 107-125]
 • شجاعی، محمد پرخاشگری در کاربران نوجوان بازیهای رایانهای خشن از دیدگاه والدین: تاثیر آموزش سواد رسانهای1391 [دوره 14، شماره 2(پیاپی45)، 1398، صفحه 107-125]
 • شیخی، حبیب شناسایی عوامل مؤثر بر دیپلماسی فرهنگی در سینمای ایران [دوره 14، شماره 3(پیاپی46)، 1398، صفحه 57-76]
 • شوکتی مقرب، سمیه‌ تحلیل مدارهای هویت و دیگری در گفتمان اعتدال‌گرایی (مطالعه موردی: مستندهای انتخابات ریاست‌جمهوری دوره‌های یازدهم و دوازدهم) [دوره 14، شماره 3(پیاپی46)، 1398، صفحه 111-125]

ط

 • ططری، خدیجه نقش حقوق مالکیت معنوی در شبکه های اجتماعی [دوره 14، شماره 2(پیاپی45)، 1398، صفحه 35-46]

ع

 • عصاره نژاد دفولی، سینا استخراج و اولویت‌بندی مولفه‌های موثر بر کاهش انتشار محتوای مجرمانه اخلاق عمومی در تلگرام [دوره 14، شماره 1(پیاپی44)، 1398، صفحه 107-125]
 • علیخانی، پریسا ارائه الگو در استفاده از رسم الخط فارسی در طراحی رابط کاربری بازی های موبایلی [دوره 14، شماره 1(پیاپی44)، 1398، صفحه 7-21]
 • علیزاده نظری، محمد مقابله با تاکتیک عملیات روانی ایجاد تفرقه مذهبی و الزامات سیاستگذاری رسانه ای (مطالعه موردی: خبرگزاری تقریب، تسنیم و ایکنا) [دوره 14، شماره 4(پیاپی47)، 1398، صفحه 23-32]
 • علی‌شیری، بهرام آسیب‌شناسی صنعت مطبوعات کشور با هدف ارائه الگوی تحولی [دوره 14، شماره 1(پیاپی44)، 1398، صفحه 87-106]

غ

 • غلامپور، مهدی تاثیر سواد رسانه ای بر سرمایه فرهنگی مطالعه موردی موسسات فرهنگی قرآنی اصفهان [دوره 14، شماره 3(پیاپی46)، 1398، صفحه 127-139]
 • غنی زاده، مصطفی شناسایی خرده فرهنگ های نمایشی و چگونگی اشاعه هنجار در شبکه اجتماعی اینستاگرام [دوره 14، شماره 2(پیاپی45)، 1398، صفحه 63-86]

ف

 • فرهنگی، علی اکبر طراحی مدل تقاضای شبکه های اجتماعی در ارتباطات میان فردی کاربران ایرانی [دوره 14، شماره 3(پیاپی46)، 1398، صفحه 24-40]
 • فیروزیان، ادریس استخراج و اولویت‌بندی مولفه‌های موثر بر کاهش انتشار محتوای مجرمانه اخلاق عمومی در تلگرام [دوره 14، شماره 1(پیاپی44)، 1398، صفحه 107-125]

ق

 • قادرپور، ادریس نقش رسانه های جمعی در ارتقای آگاهی از مسئولیت مدنی ورزشی [دوره 14، شماره 3(پیاپی46)، 1398، صفحه 41-55]
 • قانع، احمدعلی استخراج و اولویت‌بندی مولفه‌های موثر بر کاهش انتشار محتوای مجرمانه اخلاق عمومی در تلگرام [دوره 14، شماره 1(پیاپی44)، 1398، صفحه 107-125]
 • قلی زاده گللو، شهریار تحلیل ساختار و محتوای مطبوعات محلی از حیث توجه به اصول روزنامه نگاری حرفه ای و توسعه ای(مورد مطالعه:نشریات استان اردبیل) [دوره 14، شماره 4(پیاپی47)، 1398، صفحه 51-69]
 • قیومی، احمد طراحی مدل تقاضای شبکه های اجتماعی در ارتباطات میان فردی کاربران ایرانی [دوره 14، شماره 3(پیاپی46)، 1398، صفحه 24-40]

ک

 • کرمی نومیوندی، سجاد راهکارهای افزایش سواد رسانه ای و اطلاعاتی معلمان [دوره 14، شماره 3(پیاپی46)، 1398، صفحه 7-22]
 • کهندل، مهدی تحلیل مولفه های انگیزه دیدن برنامه های ورزشی از طریق رسانه های دیجیتال آنلاین [دوره 14، شماره 4(پیاپی47)، 1398، صفحه 71-84]

م

 • محقق، سید محمد مهدی احکام رسانه از منظر فقه شیعه [دوره 14، شماره 2(پیاپی45)، 1398، صفحه 7-21]
 • محمدی، افشین مدیریت جریان سازی خبری در روابط عمومی سازمان های دولتی [دوره 14، شماره 1(پیاپی44)، 1398، صفحه 23-37]
 • میرسلیمانی، محمد حسین نقش رسانه های جمعی در ارتقای آگاهی از مسئولیت مدنی ورزشی [دوره 14، شماره 3(پیاپی46)، 1398، صفحه 41-55]
 • مسعودی، امیدعلی مولفه های همگرایی رسانه ای خبرگزاری های ایرنا وفرانس پرس در انتخابات 1396ریاست جمهوری ایران و فرانسه [دوره 14، شماره 2(پیاپی45)، 1398، صفحه 47-61]
 • مظفری، افسانه مدیریت جریان سازی خبری در روابط عمومی سازمان های دولتی [دوره 14، شماره 1(پیاپی44)، 1398، صفحه 23-37]
 • مظفری، افسانه شناسایی عوامل مؤثر بر دیپلماسی فرهنگی در سینمای ایران [دوره 14، شماره 3(پیاپی46)، 1398، صفحه 57-76]
 • مظفری، افسانه عوامل موثر در توسعه ارتباطات شبکه ای سازمانی به منظور تدوین یک الگو (در بین کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه علمی – کاربردی تهران) [دوره 14، شماره 4(پیاپی47)، 1398، صفحه 7-22]
 • مینایی، بهروز ارائه الگو در استفاده از رسم الخط فارسی در طراحی رابط کاربری بازی های موبایلی [دوره 14، شماره 1(پیاپی44)، 1398، صفحه 7-21]
 • مهرپرور، سمانه نقش سینما در توسعه و ترویج پیام‌های سلامت؛ بازنمایی شاخص‌های سلامت در فیلم سینمایی لانتوری [دوره 14، شماره 2(پیاپی45)، 1398، صفحه 87-106]
 • موقر، منظر رابطه استفاده از بازیهای رایانه ای با پرخاشگـری در میان کودکان (مورد مطالعه: کودکان 8 تا 12 سال شهر اردبیل) [دوره 14، شماره 2(پیاپی45)، 1398، صفحه 23-33]

ن

 • نادریان، مسعود نقش رسانه های جمعی در ارتقای آگاهی از مسئولیت مدنی ورزشی [دوره 14، شماره 3(پیاپی46)، 1398، صفحه 41-55]
 • نجاتی، میثم ارائه راهکارهای اجرایی برای عوامل اعتمادساز در اخبار سیمای جمهوری اسلامی ایران از منظر استادان، مدیران و خبرنگاران رسانه [دوره 14، شماره 3(پیاپی46)، 1398، صفحه 77-98]
 • نظری، هادی مقایسه گفتمان خبری صدای آمریکا و بی‌بی‌سی فارسی درباره پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری [دوره 14، شماره 1(پیاپی44)، 1398، صفحه 39-57]
 • نعمتی، اصغر آسیب‌شناسی صنعت مطبوعات کشور با هدف ارائه الگوی تحولی [دوره 14، شماره 1(پیاپی44)، 1398، صفحه 87-106]
 • نوربخش، مهوش تحلیل مولفه های انگیزه دیدن برنامه های ورزشی از طریق رسانه های دیجیتال آنلاین [دوره 14، شماره 4(پیاپی47)، 1398، صفحه 71-84]
 • نوری ممرآبادی، علی مقایسه گفتمان خبری صدای آمریکا و بی‌بی‌سی فارسی درباره پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری [دوره 14، شماره 1(پیاپی44)، 1398، صفحه 39-57]

ی

 • یاری، سعید نقش رسانه های جمعی در ارتقای آگاهی از مسئولیت مدنی ورزشی [دوره 14، شماره 3(پیاپی46)، 1398، صفحه 41-55]