نویسنده = همتی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. نقش مهارت‌های انسانی مدیران بر عملکرد کارکنان فوریت‌های پزشکی

دوره 13، شماره 2(پیاپی41)، تابستان 1397، صفحه 41-49

غلامحسین بیابانی؛ مریم همتی