نویسنده = همایون، محمدهادی
تعداد مقالات: 1
1. استخراج و سطح‌بندی مولفه‌های موثر بر افزایش اثربخشی تبلیغات اینترنتی

دوره 13، شماره 4(پیاپی43)، زمستان 1397، صفحه 31-46

سید مصطفی بلادیان؛ سینا عصاره نژاد دفولی؛ مهدی باقری؛ محمدهادی همایون