نویسنده = آزاد، ناصر
تعداد مقالات: 1
1. آسیب‌شناسی صنعت مطبوعات کشور با هدف ارائه الگوی تحولی

دوره 14، شماره 1(پیاپی44)، بهار 1398، صفحه 87-106

اصغر نعمتی؛ بهرام علی‌شیری؛ طاهر روشندل اربطانی؛ ناصر آزاد