نویسنده = آذربرزین، الهام
تعداد مقالات: 1
1. ارائه الگو در استفاده از رسم الخط فارسی در طراحی رابط کاربری بازی های موبایلی

دوره 14، شماره 1(پیاپی44)، بهار 1398، صفحه 7-21

بهروز مینایی؛ الهام آذربرزین؛ پریسا علیخانی