نویسنده = قانع، احمدعلی
تعداد مقالات: 1
1. استخراج و اولویت‌بندی مولفه‌های موثر بر کاهش انتشار محتوای مجرمانه اخلاق عمومی در تلگرام

دوره 14، شماره 1(پیاپی44)، بهار 1398، صفحه 107-125

سینا عصاره نژاد دفولی؛ ادریس فیروزیان؛ احمدعلی قانع