نویسنده = بخشی، مهدیه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر کنش گفتاری بر تجربه ارتباطی در میان کاربران اینستاگرام

دوره 14، شماره 3(پیاپی46)، پاییز 1398، صفحه 99-109

مهدیه بخشی؛ سروناز تربتی