نویسنده = علیزاده اقدم، محمدباقر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه رسانه های جمعی با بیگانگی اجتماعی(مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه تبریز)

دوره 13، شماره 3(پیاپی42)، پاییز 1397، صفحه 7-20

محمدباقر علیزاده اقدم؛ سعید سلطانی بهرام؛ فیروزه علیزاده؛ سهیلا بابایی آذر