نویسنده = نایبی، محسن
تعداد مقالات: 3
1. رابطه بین ارزشهای دینی و توسعه روابط عمومی در سازمان های هزاره سوم

دوره 8، شماره 4(پیاپی 23)، زمستان 1392، صفحه 123-135

سید محمود هاشمی؛ اسماعیل کاوسی؛ محسن نایبی


2. بررسی رابطه هویت اسلامی، فضای مجازی وجهانی شدن

دوره 7، شماره 4(پیاپی 19)، زمستان 1391، صفحه 43-51

هومن الوندی؛ محسن نایبی


3. عوامل اجتماعی مؤثر در تأثیرپذیری کودکان از تلویزیون

دوره 7، شماره 3(پیاپی 18)، پاییز 1391، صفحه 83-96

سارا محمدپور؛ محسن نایبی