نویسنده = مرتضوی، محمودرضا
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی پیمایشی آسیب های اجتماعی در یزد با تاکید بر عوامل رسانه ای

دوره 8، شماره 4(پیاپی 23)، زمستان 1392، صفحه 181-189

محمودرضا مرتضوی


2. سیاست‌گذاری رسانه خبری و فجایع

دوره 5، شماره 1 (پیاپی 8)، بهار 1389، صفحه 79-94

محمودرضا مرتضوی