نویسنده = نجف بیگی،، رضا
تعداد مقالات: 1
1. الگوی برنامه ریزی برای برنامه سازی موفق در تلویزیون

دوره 8، شماره 3(پیاپی 22)، پاییز 1392، صفحه 67-75

جاوید ایمانی؛ رضا نجف بیگی،؛ آرین قلی پور