نویسنده = کردستانی، فرشته
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط بین سلامت روان و تفکر انتقادی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز در سال 91

دوره 8، شماره 3(پیاپی 22)، پاییز 1392، صفحه 135-144

محمد جوادی پور؛ فرشته کردستانی؛ گیتی نیرومند