نویسنده = نیرومند، گیتی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی ارتباط بین سلامت روان و تفکر انتقادی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز در سال 91

دوره 8، شماره 3(پیاپی 22)، پاییز 1392، صفحه 135-144

محمد جوادی پور؛ فرشته کردستانی؛ گیتی نیرومند


2. بررسی فناوری اطلاعاتی و ارتباطی والزامات پیاده سازی و توسعه مدارس هوشمند در ایران

دوره 8، شماره 2(پیاپی 21)، تابستان 1392، صفحه 149-160

گیتی نیرومند؛ حمید یزدانی؛ مسلم گنجی


3. جایگاه تکنولوژی های نوین ارتباطی (مدارسهوشمند)در آموزشوپرورش

دوره 6، شماره 4(پیاپی 15)، زمستان 1390، صفحه 103-118

گیتی نیرومند؛ نیره بخت آوری