نویسنده = احمدزاده، روح الله
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و بررسی نحوه چینش اخبار دربخش های خبری 20:30 شبکه دو سیما

دوره 8، شماره 2(پیاپی 21)، تابستان 1392، صفحه 49-59

روح الله احمدزاده؛ محمدرجب فرهمند