نویسنده = میرزاخانیان، آنی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی روزنامه‌نگاران بخش حوادث و اجتماعی شهر تهران

دوره 9، شماره 3(پیاپی 26)، پاییز 1393، صفحه 97-110

آنی میرزاخانیان؛ محمد جعفری


2. بررسی رابطه استفاده از پیام کوتاه با ارتباطات میان فردی جوانان (مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه آزادبندرعباس)

دوره 8، شماره 2(پیاپی 21)، تابستان 1392، صفحه 83-93

نازنین ملکیان؛ آنی میرزاخانیان؛ سیدرضا هاشمی زاده


3. بررسی مدیریت سازمانی روزنامه های دنیای اقتصاد و سرمایه

دوره 7، شماره 4(پیاپی 19)، زمستان 1391، صفحه 87-104

آنی میرزاخانیان