نویسنده = طاهریان، مریم
تعداد مقالات: 4
1. بررسی میزان استفاده از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی در دستگاه‌های اجرایی شهرستان دماوند

دوره 9، شماره 3(پیاپی 26)، پاییز 1393، صفحه 9-18

بهاره بخشی؛ صدیقه ببران؛ مریم طاهریان


2. ببو و بادو

دوره 8، شماره 1(پیاپی 20)، بهار 1392، صفحه 153-164

بهاره بخشی؛ مریم طاهریان؛ مریم خرسند


3. بررسی ساختارشبکه های اجتماعی فلیکسترو فتکی

دوره 7، شماره 2(پیاپی 17)، تابستان 1391، صفحه 107-116

بهاره بخشی؛ مریم طاهریان؛ عارف واحد ناوان


4. فروش "محتوای آموزشی" جدیدترین شیوه درآمد زایی در اقتصاد رسانه ای

دوره 6، شماره 3(پیاپی 14)، پاییز 1390، صفحه 65-80

مریم طاهریان؛ عارف واحد ناوان؛ سید محمد قره باغ