نویسنده = محمدپور، سارا
تعداد مقالات: 4
1. بررسی نقش ساختار ‌‌سازمانی بر کمیت و کیفیت اخبار تلویزیون در اتاق خبر از دیدگاه کارشناسان واحد مرکزی خبر سازمان صدا و سیما

دوره 10، شماره 3(پیاپی30)، پاییز 1394، صفحه 71-84

محمد برجعلی زاده؛ نادر صادقی لواسانی نیا؛ سارا محمدپور


2. بررسی مقایسه ای کارکردهای ارتباطی و اقتصادی شبکه های اجتماعی فیس بوک و کلوب

دوره 9، شماره 2(پیاپی 25)، تابستان 1393، صفحه 63-74

سارا محمدپور؛ فاطمه تاجیک


3. عوامل اجتماعی مؤثر در تأثیرپذیری کودکان از تلویزیون

دوره 7، شماره 3(پیاپی 18)، پاییز 1391، صفحه 83-96

سارا محمدپور؛ محسن نایبی