نویسنده = توسلی، غلام عباس
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و بررسی ابعاد سرمایه اجتماعی در شبکه های اجتماعی مجازی (با تاکید بر تئوری شبکه)

دوره 7، شماره 3(پیاپی 18)، پاییز 1391، صفحه 97-107

غلام عباس توسلی؛ امرالله امانی کلاریجانی