نویسنده = امانی کلاریجانی، امرالله
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطه بین تعاملات اینترنت (چت) و تعاملات بین فردی

دوره 9، شماره 2(پیاپی 25)، تابستان 1393، صفحه 165-177

امرالله امانی کلاریجانی؛ مهدی غضنفری مقدم


2. تحلیل و بررسی ابعاد سرمایه اجتماعی در شبکه های اجتماعی مجازی (با تاکید بر تئوری شبکه)

دوره 7، شماره 3(پیاپی 18)، پاییز 1391، صفحه 97-107

غلام عباس توسلی؛ امرالله امانی کلاریجانی