نویسنده = حیدری، مجتبی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر رسانه ای شبکه ماهواره ای فارسی 1 بر نگرش مخا طب

دوره 7، شماره 3(پیاپی 18)، پاییز 1391، صفحه 135-147

نادر صادقی لواسانی نیا؛ مجتبی حیدری