نویسنده = طاهری، علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سازوکارهای ارتباطی پست مدرن در فیلم آلزایمر

دوره 7، شماره 2(پیاپی 17)، تابستان 1391، صفحه 63-72

علی سمیعی؛ علی طاهری