نویسنده = تربتی، سروناز
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطه میزان استفاده تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و سواد رسانه‌ای

دوره 9، شماره 3(پیاپی 26)، پاییز 1393، صفحه 19-28

الهام سادات بلبلی؛ سروناز تربتی


2. بررسی میزان و عوامل اعتماد شهروندان جوان تهران به تلویزیون بی بی سی فارسی

دوره 7، شماره 2(پیاپی 17)، تابستان 1391، صفحه 87-95

سروناز تربتی؛ فضه نصیریان