نویسنده = نصیریان، فضه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان و عوامل اعتماد شهروندان جوان تهران به تلویزیون بی بی سی فارسی

دوره 7، شماره 2(پیاپی 17)، تابستان 1391، صفحه 87-95

سروناز تربتی؛ فضه نصیریان