نویسنده = دادگران، محمد
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه چالشها و فرصتهای شغلی زنان روزنامهنگار با زنان غیر روزنامهنگار در حوزه ارتباطات

دوره 7، شماره 2(پیاپی 17)، تابستان 1391، صفحه 97-106

محمد دادگران؛ علی دلاور؛ افسانه شمس غیاثوند