نویسنده = واحد ناوان، عارف
تعداد مقالات: 5
1. بررسی ساختارشبکه های اجتماعی فلیکسترو فتکی

دوره 7، شماره 2(پیاپی 17)، تابستان 1391، صفحه 107-116

بهاره بخشی؛ مریم طاهریان؛ عارف واحد ناوان


2. تاثیر رسانه ای جنبش دانشجویی دهه 60 بر شکل گیری اجلاس انسان و محیط زیست استهکلم 1972

دوره 7، شماره 1(پیاپی 16)، بهار 1391، صفحه 45-52

سید عباس پورهاشمی؛ عارف واحد ناوان؛ نازنین بازغی


3. فروش "محتوای آموزشی" جدیدترین شیوه درآمد زایی در اقتصاد رسانه ای

دوره 6، شماره 3(پیاپی 14)، پاییز 1390، صفحه 65-80

مریم طاهریان؛ عارف واحد ناوان؛ سید محمد قره باغ


4. رسانه ها و توسعه حقوق محیط زیست

دوره 6، شماره 2(پیاپی 13)، تابستان 1390، صفحه 173-190

فرهاد دبیری؛ عارف واحد ناوان


5. رسانه ها و روش های نوین مشارکت شهروندی

دوره 6، شماره 1(پیاپی 12)، بهار 1390، صفحه 227-244

لیلا نیرومند؛ عارف واحد ناوان