نویسنده = مرادی، مراد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی واقعیت های فرهنگی تاجیکستان در مطبوعات ایران

دوره 7، شماره 2(پیاپی 17)، تابستان 1391، صفحه 117-123

مهناز ظاهری؛ مراد مرادی