نویسنده = رسولی، محمدرضا
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر فیلم‌های آموزشی بر تغییر نگرش دانش‌آموزان دختر مقطع دبیرستان دماوند نسبت به سوء مصرف مواد مخدر

دوره 12، شماره 1(پیاپی36,37)، پاییز 1396، صفحه 51-63

مریم طاهریان؛ محمدرضا رسولی؛ احمد ابوحمزه


2. بررسی میزان رعایت اصول صحیح خبرنویسی در بین چهار روزنامه پرشمار صبح تهران

دوره 7، شماره 2(پیاپی 17)، تابستان 1391، صفحه 149-161

محمدرضا رسولی؛ حسین نوری هشجین