نویسنده = دهقان شاد، حوریه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ضرورت آموزش سواد رسانه ای کودکان و نوجوانان از نگاه متخصصان آموزش و پرورش شهر تهران

دوره 7، شماره 1(پیاپی 16)، بهار 1391، صفحه 77-90

حوریه دهقان شاد؛ سید محمد محمودی کوکنده