نویسنده = علیخانی، نرگس
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل بازتاب تصویری هدفمندی یارانه ها در رسانه

دوره 6، شماره 4(پیاپی 15)، زمستان 1390، صفحه 119-131

بهاره بخشی؛ لیلا شاهرخ؛ نرگس علیخانی