نویسنده = قره باغ، سید محمد
تعداد مقالات: 1
1. فروش "محتوای آموزشی" جدیدترین شیوه درآمد زایی در اقتصاد رسانه ای

دوره 6، شماره 3(پیاپی 14)، پاییز 1390، صفحه 65-80

مریم طاهریان؛ عارف واحد ناوان؛ سید محمد قره باغ