نویسنده = جلیلیان، شهین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جایگاه اجتماعی زن در آثار فیلمسازان زن و مرد(کافه ترانزیت و زیر پوست شهر)

دوره 6، شماره 2(پیاپی 13)، تابستان 1390، صفحه 67-92

سید محمد دادگران؛ شهین جلیلیان